English
 
   

Henüz Yayınlanmamış Makaleler

Başlık Makale Tipi Kabul Tarihi
OPİOİD KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA HEPATİT C VİRÜS PREVALANSI VE BU HASTALARIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Araştırma Yazısı Temmuz 10, 2023
Ukraine, crisis and Mental health resources Gözden Geçirme Yazısı Temmuz 18, 2023
PREMENSTRÜEL DİSFORİK BOZUKLUK TEDAVİSİNDE LİTYUM KULLANIMI: BİR OLGU SUNUMU Olgu Sunumu Ekim 08, 2023
Şizofreni Hastalarında Mobil Uygulama Kullanımı ve Sosyal İşlevsellik Arasındaki İlişki Araştırma Yazısı Kasım 20, 2023
Lübnan'da Ruh Sağlığı Sorunlarının Yaygınlığı ve Belirleyicileri: 3957 Sağlık Çalışanı Üzerinde Bir Meta-Analitik Çalışma Gözden Geçirme Yazısı Aralık 19, 2023
Duygulanımda Değişkenlik Ölçeği-18 (DDÖ-18) Türkçe Form’unun Klinik Olmayan Grupta Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Araştırma Yazısı Ocak 22, 2024
Üniversite Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Güçlükleri ile Kumar Oynama Eğilimi Arasındaki İlişki Araştırma Yazısı Mart 06, 2024
Peki ya ikincil katatoni? Mektup Mart 24, 2024
Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Adli Psikiyatri Kapsamında Tanı Görüşmesi Dışında Genetik Belirteci Olabilir mi? Araştırma Yazısı Nisan 04, 2024
Kanser Hastalarında Sosyal Medya Kullanımı, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Psikolojik Dayanıklılık ve Psikopatolojilerin İlişkisi Araştırma Yazısı Nisan 15, 2024
Seres Yazılım