Paylaşılmış Ailesel Psikoz Kapsamında Bir “Bakım Verenin Yapay Bozukluğu” Olgusu     Türkçe Tüm Metin

A Case of Munchausen Syndrome by Proxy in the Context of Folie A Famille   English Full Text