Majör Depresyonda Özkıyım Girişimi ile Çocukluk Çağı Örselenmeleri Arasındaki İlişki     Türkçe Tüm Metin

Association of Suicide Attempts with Childhood Traumatic Experiences in Patients with Major Depression   English Full Text