Kadınlarda Yaşam Kalitesi Anksiyete ve Depresyon Belirtilerinin Varlığında Nasıl Etkileniyor? Kesitsel Bir Alan Çalışması     Türkçe Tüm Metin

How is Quality of Life Affected in Women in The Presence of Anxiety and Depression Symptoms?   English Full Text