Majör Depresif Bozuklukta Olaya İlişkin Potansiyeller: Tedaviye Yanıt ile P300 Arasındaki İlişki     Türkçe Tüm Metin

Event-Related Potentials in Major Depressive Disorder: The Relationship between P300 and Treatment Response   English Full Text