Linezolid Kullanımı ile İlişkili Serotonin Sendromu: Olgu Sunumu     Türkçe Tüm Metin

Serotonin Syndrome Associated with Linezolid Use: A Case Report   English Full Text