English
 
   
Sünnet Yaşının Erken Boşalma Üzerindeki Etkisi

Dr. E. Aydın CÜCELOĞLU, Psik. M. Evren HOŞRİK, Dr. Mehmet AK, Dr. Ali BOZKURT
2012; 23(2): 99-107
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Bu araştırmanın amacı, sünnet yaşının erken boşalma (EB) üzerindeki etkisini incelemektir.

Yöntem: Herhangi bir rahatsızlığı olmayan 40 sağlıklı ve DSM-IV-R’ye göre “EB” tanı ölçütlerini karşılayan ve aynı zamanda Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği (GRCDÖ) alt boyutlarından “erken boşalma” açısından da bozulma sergileyen 40 hasta erkek, iki grup halinde çalışmaya katılmıştır. Gruplar, sünnet yaşı ve GRCDÖ açısından karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Yalnızca medeni durum açısından farklılık sergileyen EB grubu ve sağlıklı grup, diğer sosyo-demografik değişkenler açısından benzerdir. İki grup arasında GRCD֒nün alt boyutlarından “iletişim”, “doyum”, “dokunma”, “sertleşme”, “erken boşalma” ve “kaçınma” açısından farklılıklar vardır. Ancak bu farklılıklar yalnızca “doyum” ve “erken boşalma” alt boyutları açısından bozulma düzeyindedir. “Sünnet yaşı” açısından da iki grup arasında fark vardır: Buna göre 7 yaş ve üstünde sünnet olanların 7 yaş altında sünnet olanlara göre GRCDÖ puanları ve “EB” ile karşılaşma olasılıkları oldukça yüksektir.

Sonuç: Sünnet yaşı EB üzerinde etkilidir. 7 yaş ve sonrası sünnet olmak, 7 yaş öncesi sünnet olmaya göre EB ile karşılaşma açısından daha fazla risk taşımaktadır. Ailelere çocuklarını 7 yaşından önce ve özellikle doğumdan sonraki ilk 3 yıl (0-3 yaş) içerisinde sünnet ettirmeleri önerilmektedir.


Anahtar Kelimeler: Sünnet, cinsel işlev bozukluğu, iğdişlik karmaşası