English
 
   
0-6 Yaş Çocukları İçin Gelişim Tarama Envanteri Geliştirilmesi: Ön Çalışmalar

Dr. Işık SAVAŞIR, Dr. Nilhan SEZGİN, Dr. Neşe EROL
1992; 3(2): 
        [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Ülkemizde geniş tarama araştırmalarında kolaylıkla uygulanabilecek bir çocuk gelişim envanterinin geliştirilmesi amaçlanan bir çalışma yapılmıştır. Bu makalede kültürümüze özgü objektif bir envanter geliştirilirken gerçekleştirilen ön çalışma ve araştırmalar özetlenmiştir.

İlk aşamada eldeki ölçekler Türkçe?ye çevrilmiş ve maddeler gruplanarak sayıları azaltılmıştır. Daha sonra maddelerin içeriği ve ifadesinin kültüre özgü olmasını sağlamak amacıyla annelerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Üçüncü aşamada çeviriler ve görüşmelerden elde edilen maddeler incelenerek 218 maddelik deneysel bir form geliştirilmiştir. Annelere yönelik bu tarama envanterinin çocukların gelişmini gerçekçi bir şekilde yansıtıp yansıtmadığını saptamak amacıyla, formun çocuklara uygulanabilecek şekli oluşturulmuştur. İki form arasındaki paralellik araştırılmış ve madde analizi sonunda tutarsızlık gösterdiği belirlenen maddeler çıkartılarak envantere normatif çalışmada kullanılan son şekli verilmiştir.