English
 
   
Duloksetin Tedavisi ile İlişkili Galaktore ve Hiperprolaktinemi: Bir Olgu Sunumu

Hüseyin Murat ÖZKAN
2020; 31(4): 294-296
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Duloksetin serotonin-nöradrenalin geri alım intibitörü (SNGİ) grubu
bir antidepresandır. Nöradrenerjik etkileri ağrılı fiziksel belirtilerin
tedavisine katkı sağlar.
Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan psikotrop ilaçların
hiperprolaktinemi ve galaktore yan etkileri vardır. Trisiklik
antidepresanların hiperprolaktinemi yan etkisi bilinmesine karşın
selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSGİ) ve SNGİ’nin sebep
olduğu hiperprolaktinemi ve galaktore konusunda bilgiler yetersizdir.
SSGİ ve SNGİ’lerle ilişkili hiperprolaktinemi çoğunlukla belirtisiz
seyretmekte ve ancak, galaktore ortaya çıkması ile olgu detaylı
incelendiğinde hiperprolaktinemi tespit edilmektedir.
Bu yazıda, majör depresyon tanısı ile izlenen olgunun duloksetin
tedavisinin 5. ayında ortaya çıkan amenore, galaktore ve hiperprolaktinemi tartışılacaktır. Bu olgunun bir aylık ilaçsız takip dönemi ve
kabergolin tedavisi sonrasında prolaktin düzeyleri normale dönmüştür.
 
Anahtar Kelimeler: Duloksetin, galaktore, prolaktin