English
 
   
Cinsel İşlev Bozukluğu Olan Çiftlerde Evlilik Uyumunda Kişilik Özellikleri Etkili mi? Cinsel Doyumun Aracı Etkisi

Cennet ŞAFAK ÖZTÜRK, Haluk ARKAR, Ceren GÖKDAĞ
2020; 31(4): 259-268
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Çalışmanın temel amacı cinsel işlev bozukluğu (CİB) olan
çiftlerde kişilik özellikleri, evlilik ilişkisi ve cinsel doyum arasındaki
ilişkileri araştırmaktır. İkincil amaç hem kişilik özellikleri ile cinsel
doyum arasında evlilik uyumunun hem de kişilik özellikleri ile evlilik
uyumu arasında cinsel doyumun aracı etkisini sınamaktır.
Yöntem: Çalışmanın örneklemi CİB tanısı konulan 101 evli kişi ve
onların eşlerinden oluşan toplam 202 kişiden oluşmuştur. Katılımcılara
Kişisel Bilgi Formu, Mizaç ve Karakter Envanteri (MKE), GolombokRust Cinsel Doyum Ölçeği (GRCDÖ), Çift Uyum Ölçeği (ÇUÖ)
uygulanmıştır.
Bulgular: Yüksek zarardan kaçınma, düşük kendini yönetme
özelliklerinin azalmış evlilik uyumu ve azalmış cinsel doyumla ilişkisi
bulunmuştur. Azalmış cinsel doyumun azalmış evlilik uyumu ile
ilişkili olduğu görülmüştür. Çoklu aracı değişken analizi sonuçlarına
göre, kişilik özellikleri ile cinsel doyum arasındaki ilişkide evlilik
uyumunun aracı etkisi görülmezken, kişilik özellikleri ile evlilik uyumu
arasındaki ilişkide cinsel doyumun aracı etkisi bulunmuştur. Kendini
yönetme karakter özelliği, evlilik uyumunu cinsel doyum üzerinden
yordamaktadır.
Sonuç: Çalışmanın bulguları kişilik özelliklerinin cinsel doyum ve
evlilik uyumuna etkilerinin özellikle CİB olan kişilerde daha dikkatli
ve ayrıntılı ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Sağlıklı
evlilik işlevlerini geliştirmek için tasarlanacak müdahalelerde kişilik
özellikleri ve cinsel doyumun atlanmaması gerektiği söylenebilir. CİB
psikoterapisinde kişilik özellikleri ve cinsel işlevlere odaklanmak evlilik
uyumuna etki edebilir.
 
Anahtar Kelimeler: Cinsel işlev bozukluğu, mizaç, karakter, cinsel doyum, evlilik ilişkisi