English
 
   
Kannabis Kullanan Olgularda Optik Koherens Tomografi Bulguları

Ali DAYİ, Özlem DAYİ, Emel KURT, Neşe YORGUNER
2020; 31(4): 239-243
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Kannabis kullanımının retina sinir lifi tabakası (RSLT) ve
maküler ganglion hücre-iç pleksiform tabaka (MGH-İPT) üzerine
olan yapısal etkilerinin optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu prospektif, karşılaştırmalı çalışmaya Muş Devlet Hastanesi
Psikiyatri Polikliniği’ne başvuran ve kannabis kullanımı mevcut olan
26 kişi ile bu kişilerle yaş ve cinsiyet açısından uyumlu 27 sağlıklı
gönüllü dâhil edilmiştir. Her iki gruba optik koherens tomografi (OKT)
çekimi uygulanmıştır. OKT cihazı tarafından otomatik olarak ölçülen
RSLT ve MGH-İPT kalınlıkları kaydedilerek her iki grup arasında
karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Her iki grup arasında sosyodemografik veriler açısından
anlamlı bir fark saptanmadı. Ortalama retina sinir lifi kalınlığı ile
süperior, nazal ve inferior kadranlarda iki grup arasındaki fark istatistiksel
olarak anlamlı değilken temporal kadranda istatistiksel olarak anlamlı
fark saptanmıştır (p=0,022). Maküler ganglion hücre-iç pleksiform
tabaka kalınlıklarının analizinde ise her iki grup arasında ortalama,
inferotemporal, inferior, inferonasal ve süperonazal kadranlarda
anlamlı bir fark saptanmazken süperior ve süperotemporal kadranlarda
istatistiksel olarak anlamlı incelme saptanmıştır (p=0,006; p=0,027).
Sonuç: Bu bulgular kannabis kullanımının retina tabakaları üzerinde
incelmeye yol açtığını desteklemektedir. Beynin kolayca izlenebilir
parçası olması bakımından retina sinir lifi ve ganglion hücre tabakasının
OKT ile değerlendirilmesi kannabis kullananlarda toksik ve dejeneratif
etkinin takibi açısından önemli olabilir.
 
Anahtar Kelimeler: Optik koherens, kannabis, retina sinir lifi