English
 
   
Fekal Kontaminasyon ile Ortaya Çıkan Munchausen by Proxy Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Ayşe ŞAHİN, Nazan DALGIÇ, Atilla TEKİN, Jülide KENAR, Bekir YÜKÇÜ
2020; 31(3): 212-215
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Munchausen by proxy sendromu (MSBP) olarak da bilinen bakım
verenin yapma bozukluğu (BYB), tanısı güç konan, çocuk istismarının
ciddi bir formudur. Belirti ve bulgular genellikle anne ya da bakım veren
tarafından uydurulur ya da üretilir. Tanıda gecikme ciddi morbidite ve
mortaliteye neden olabilir. Burada, akut gastroenterit tanısı ile çocuk
enfeksiyon kliniğine yatırılan ve intravenöz sıvı tedavisi almaktayken
ateş yüksekliği ve kan kültüründe polimikrobiyal üreme olan, sonradan
BYB tanısı alan 18 aylık erkek bir olgu sunulmuştur. BYB nadir görülse
de, aslında sıklıkla gözden kaçan ve ölümcül sonuçlara sebep olabilen
bir bozukluktur. Tanı koymanın oldukça güç olduğu bu bozuklukta
erken tanı oldukça önemlidir. Şüpheli olgularda disiplinler arası ekip
çalışması, bu bozuklukta olumsuz sonuçların önüne geçebilmek için
gereklidir.
 
Anahtar Kelimeler: Bakım verenin yapma bozukluğu, çocuk, polimikrobiyal bakteriyemi