English
 
   
Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının İnsanların Bakış İşaretine Spontan Olarak Odaklanmaları Bozuktur: Bir Göz İzleme Çalışması

Selim TÜMKAYA, Tahir YILDIZ, Tuğçe TOKER UĞURLU, Figen ÇULHA ATEŞÇİ
2020; 31(3): 168-173
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada obsesif kompulsif bozukluk hastalarının insanların
bakış işaretine spontan olarak odaklanmalarının kontrollere göre farklı
olup olmadığı araştırılmıştır.
Yöntem: Obsesif kompulsif bozukluk grubu ve kontrol grubuna
kısaltılmış bir sosyal mesafe algılama testi uygulanmıştır. Bu testte
bedenleri ön tarafa bakarken kafaları birbirlerine veya birbirlerinin aksi
yöne bakan iki karikatürün olduğu resimler kullanılmıştır. Katılımcılar
bu test sırasında karikatürler arasındaki mesafeleri bloklar arasındaki
mesafelerle kıyaslamaya çalışırken, bir göz izleme aleti ile göz hareketleri
kaydedildi. Kayıttan önce alt kenarı karikatürlerin omuz bölgesinde olan
bir dikdörtgen alan görsel odaklanmalar için ilgi alanı olarak belirlendi.
Test sırasında karikatürlerin göründüğü resimler ekranda iken, hastalar
ve kontrollerin bu bölgenin içine yaptıkları görsel odaklanmaların sayı
ve süreleri kaydedildi ve karşılaştırıldı.
Bulgular: Obsesif kompulsif bozukluk hastaları karikatürlerin baş
bölgesi ve yakınına kontrollere göre daha az sayı ve sürede odaklanmışlardı
(sırasıyla p=0,029 ve p=0,051). İlgi alanına görsel odaklanmaların sayı
ve süreleri obsesif kompulsif semptom şiddeti ile ilişki göstermiyordu.
Sonuç: Obsesif kompulsif bozukluk hastaları sağlıklı kişilere göre
insanların bakış işaretlerine spontan olarak daha az odaklanırlar. Sosyal
işaretlere spontan olarak odaklanma bozukluğu bu hastalarda görülen
sosyal işlevsellik bozukluklarının bir nedeni olabilir.
 
Anahtar Kelimeler: Obsesif kompulsif bozukluk, sosyal işaretler, görsel odaklanma, spontan dikkat, göz izleme, sosyal işlev