English
 
   
Klozapinin Hipokampusta Proton Manyetik Rezonans Spektroskopi Bulguları Üzerine Etkisi

Elçin ÖZÇELİK EROĞLU, Aygün ERTUĞRUL, Kader Karlı OĞUZ, Sevilay KARAHAN, M. Kâzım YAZIC
2020; 31(3): 159-167
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada şizofreni hastalarında klozapin tedavisinin
hipokampus üzerindeki etkilerinin proton manyetik rezonans
spektroskopi (1H-MRS) ile değerlendirilmesi amaçlanmış; metabolit
düzeylerindeki değişimle psikopatoloji ve bilişsel işlevlerdeki değişim
arasındaki ilişki incelenmiştir.
Yöntem: Şizofreni hastaları (n=16) 12 haftalık klozapin tedavisi öncesi
ve sonrası 1H-MRS, Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS),
Klinik Global İzlenim Ölçeği (KGİ) ve nörobilişsel test bataryasıyla;
sağlıklı kontroller (n:8) bir kez nörobilişsel test bataryası ve 1H-MRS’le
değerlendirilmiştir. 1H-MRS’de sağ ve sol hipokampus multivoksel ve
sol hipokampus tek voksel ölçümlerinde NAA/Cr, Cho/Cr, MI/Cr
oranları hesaplanmıştır.
Bulgular: İzlem sonrasında tedavinin başlangıcına göre PANSS
ve KGİ puanlarında azalma, Rey İşitsel-Sözel Öğrenme Testi anlık
hatırlama ve toplam öğrenme, Sözel Akıcılık Kategori Testi, Wechsler
Bellek Ölçeği gecikmiş bellek test puanlarında artma gözlenmiştir.
Hipokampus multivoksel ve tek voksel ölçümlerinde NAA/Cr, Cho/
Cr, MI/Cr düzeylerinde klozapin öncesinde hasta grubuyla sağlıklı
kontroller arasında; hastalarda 12 haftalık klozapin tedavisi öncesi
ve sonrası arasında fark olmadığı saptanmıştır. 1H-MRS’yle ölçülen
metabolit düzeylerindeki değişimle psikopatoloji puanları ve bilişsel test
puanlarındaki değişim arasında ilişki saptanmamıştır.
Sonuç: Klozapinin hipokampustaki 1H-MRS bulguları üzerine
etkilerini inceleyen ilk uzunlamasına çalışmadır. Klozapin tedavisiyle
1H-MRS bulgularında anlamlı değişiklik saptanmamıştır. Bu konuda
nihai bir sonuca varmak için klozapinin daha geniş örneklem ve daha
uzun izlem süresi içeren çalışmalarla incelenmesi gereklidir.
 
Anahtar Kelimeler: Şizofreni, hipokampus, klozapin, manyetik rezonans spektroskopi