English
 
   
Klozapin Kullanımına Bağlı Kilo Kaybı: Vaka Sunumu

Emre MUTLU, Elçin ÖZÇELİK EROĞLU, Yavuz AYHAN, A. Elif ANIL YAĞCIOĞLU, M. Kâzım YAZICI
2020; 31(2): 143-145
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Klozapin, kilo artışı gibi metabolik yan etkilere en çok yol açan ikinci
kuşak antipsikotiklerden biridir. Ancak, çok seyrek olmakla birlikte
bazı hastalarda klozapin kullanımına bağlı kilo kaybı gelişmektedir.
Klozapine bağlı kilo kaybının mekanizması henüz anlaşılamamıştır.
Birçok beyin bölgesi, nörotransmitter, nöropeptit ve genetik faktörün
kilo kaybında rol oynadığı düşünülmektedir. Klozapin kullanımı ile
belirgin kilo kaybı (vücut ağırlığının %13,5-50’si) bildirilen vakalarda
kilo kaybını açıklayacak herhangi bir bedensel hastalık bulunamamıştır.
Bu durum ruhsal rahatsızlık belirtileri azalan hastaların daha çok
egzersiz ve perhiz yapmasına bağlı olabileceği gibi tek başına klozapin
kullanımının etkisi ile veya klozapinin mide bağırsak hareketlerini
yavaşlatmasına ikincil olarak da ortaya çıkabilir. Ayrıca klozapin tedavisi
sırasında meydana gelen kilo kaybının klozapine kötü yanıtın bir işareti
olabileceğini ileri süren vaka bildirimleri bulunmaktadır. Klinisyenler
klozapin kullanan hastaların bir bölümünün kilo verdiğini akılda
tutmalıdır. Bu vaka sunumunda klozapin ile tedavi edilen bir şizofreni
hastasında kilo kaybının olası nedenleri ve literatürde daha önce
bildirilen vakalardan farklı olarak kilo kaybı ile klozapin dozu arasındaki
olası ilişki tartışılmıştır.
 
Anahtar Kelimeler: Şizofreni, klozapin, kilo kaybı, tedaviye direnç