English
 
   
Kanlı Kusma ile Ortaya Çıkan Yapay Bozukluk/Bakım Verenin Yapay Bozukluğu: Olgu Sunumu

Dilşad FOTO ÖZDEMİR, Burak KARAKÖK, Songül YALÇIN
2020; 31(2): 137-142
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Munchausen by proxy olarak bilinen DSM-5’teki “Bir Başkasına
Yüklenen Yapay Bozukluk” (Factitious Disorder Imposed on Another)
bir çocuk istismarı türüdür. Bu tanının konulabilmesi ancak tanının
akla gelmesiyle mümkündür. Hem çocuk hem de bakım verenin yapay
bozukluğun gelişmesine katkıda bulunduğu birçok karma durum vardır.
Çoğunlukla bu vakalarda, ebeveyn ve çocuğun göreceli rollerini, her
birinin farkındalık ve motivasyon düzeylerini kesin olarak belirlemek
zordur ve bu durumu daha da karmaşıklaştırmaktadır. Burada, günde
6-8 kez kanlı kusma öyküsü ile hastanemize başvuran 11 yaşında bir
kız çocuğu sunulmuştur. Yapılan fiziksel ve ruhsal değerlendirmeler
sonucunda yapay bozukluk düşünülmüştür. Bu makalede sunulacak
olguda yapay bozukluk nedeniyle değerlendirilen hastada üretilen
belirtilerin bakım verenin yapay bozukluğunun bir parçası olarak sürmesi
dikkat çekici bulunmuştur. Yapay bozuklukta çocuk ve ebeveynin iç
içe geçmiş, farklı düzeylerde motivasyonlarının ve aldatmacayla ilgili
farkındalık düzeylerinin dinamiklerini anlamak bu olgulara yaklaşım
açısından çok önemlidir. Yapay bozukluğun çocuk ve anne arasında
paylaşılması, motivasyonların iç içe geçmesi ve yapay bozukluğun
gelişmesindeki sürecin farklılığı nedeniyle bu olgu sunumunun yapay
bozukluğun doğasının anlaşılmasına katkıda bulanacağı, farklı bir bakış
açısı getirebileceği düşünülmüştür.
 
Anahtar Kelimeler: Yapay bozukluk, ebeveyn-çocuk ilişkisi, çocuk istismarı, hematemez