English
 
   
Bilişsel Bozukluk ve Hipomani Belirtileriyle Başvuran Bir Araknoid Kist Olgusu

Bahadır GENİŞ, Behcet COŞAR
2020; 31(2): 131-136
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Araknoid kistler araknoidin benign konjenital malformasyonlarıdır.
Araknoid kistler kafa içi lezyonlarının yaklaşık %1,4’ünü oluşturur.
Genellikle asemptomatik olmalarına rağmen baş ağrısı, hidrosefali ve
nöbet eşlik edebilir. Araknoid kistlerle ilişkili psikiyatrik bozukluklar
nadirdir. Bu makalede, hipomani semptomları ve belirgin bilişsel
bozukluğu olan dev bir araknoid kist sunuyoruz. Kırk dört yaşında
kadın hasta polikliniğimize baş ağrısı, sinirlilik ve dikkat problemleri
ile başvurdu. Dört yıldır devam eden baş ağrısı şikâyeti için manyetik
rezonans görüntüleme yapıldı. Hastanın sol hemisferinde 5,5x10,5x12,5
cm boyutlarında dev bir araknoid kist bulundu. Hastadaki sinirlilik,
konuşma artışı, fikir uçuşması, uyku bozukluğu ve dikkat bozuklukları
birlikte değerlendirildiğinde hipomani tanısı kondu. Nöropsikolojik
testler, bilgi işlem hızının, zihinsel esnekliğin ve dikkat işlevlerinin
azaldığını ve yürütücü işlevlerin bozulmakta olduğunu gösterdi. Bu
bulgular ile hasta beyin cerrahisi bölümüne danışıldı. Beyin cerrahisi,
cerrahi tedavi planlamadı ve semptomatik tedavi önerdi. Hipomanik
semptomlar ve bilişsel bozulma için ilaç tedavisini başlatmayı planladık,
fakat hasta ile iletişim kuramadığımız için tedaviye başlayamadık. Bu
durum çalışmamız için ciddi bir sınırlamadır. Bununla birlikte, kistin
büyüklüğü, bilişsel işlevlerin önemli derecede bozulması ve hipomani
semptomlarının varlığı literatüre önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.
Bilişsel bozukluğu olan araknoid kist olguları makalemizde özetlendi.
Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, araknoid kist, bellek bozuklukları, bilişsel bozukluklar, hipomani, afektif belirtiler