English
 
   
Türkiye Psikiyatri Derneği Ulusal Psikiyatri Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Yayına Dönüşme Oranları

Aybeniz CİVAN KAHVE, Hasan KAYA, Gonca AŞUT, Nihan BÜYÜKLÜOĞLU, Atike Gül ÇAKIL
2020; 31(2): 99-105
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: 2012-2016 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)
tarafından yapılan ardışık beş Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde (UPK)
sunulan poster ve sözel bildirilerin yayına dönüşme oranları ve bu
oranları etkileyen faktörlerin değerlendirilmesidir.
Yöntem: Hakemli dergilerde yayına dönüşen bildiriler, Web of
Knowledge, PubMed ve Google Akademik veri tabanları kullanılarak
belirlenmiştir. Tanımlanan yazılar bildiri tipine, yayına dönüşene
kadar geçen süreye, yayınlandığı dergi indeksi ve etki faktörüne göre
sınıflandırılmıştır.
Bulgular: İncelenen tarihler arasında yapılan ardışık beş UPK’de toplam
1372 bildirinin sunulduğu, 297 (%21,6) bildirinin yayına dönüştüğü,
bunlardan 201’inin poster, 96’sının sözel bildiri sınıfında yer aldığı;
sözel sunumların poster sunumlara kıyasla daha yüksek oranda
yayına dönüştüğü saptandı (p<0,001). Araştırma niteliğinde yer alan
çalışmaların olgu sınıfında yer alan çalışmalara göre daha çok yayına
dönüştüğü görüldü. Bildirilerin ortalama yayına dönüşme süresinin
19,04±12,47 ay bulundu. Yayına dönüşme tarihinde makalelerin
yayınlandığı dergi ortalama etki değeri 1,45±1,49 olarak bulundu.
Sonuç: TPD UPK’lerde sunulan bildirilerin yayına dönüşme oranı
ulusal çalışmalarla kıyaslandığında benzer olmasına rağmen, uluslararası
literatürde bildirilen oranların altındadır. Türkiye’de ruh sağlığı hizmeti
sunulan kurumlarda araştırmalara zaman ayrılması, araştırmanın yayına
dönüşmesi sırasında yaşanan zorluklar ile ilgili yol gösterebilecek
birimlerin oluşturulması ve araştırmacıların bu konuda desteklenmesine
ihtiyaç vardır. Bununla birlikte kongre bildirileri değerlendirilirken daha
seçici bir yaklaşım benimsenmeli ve akademik değeri yüksek olduğu
düşünülen çalışmaların araştırmacıları sözel sunum başvurusuna teşvik
edilmelidir
 
Anahtar Kelimeler: Kongre, psikiyatri, araştırma raporu, yayın