English
 
   
Psikiyatri Kliniğinde Tanı Konulan Anoreksiya Nervoza Görünümlü Gitelman Sendromu

Gökçe KAVAK SİNANOĞLU, Memduha AYDIN
2020; 31(1): 69-73
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Anoreksiya nervoza vücut ağırlığı ve biçimi ile aşırı zihinsel uğraşın
olduğu, kilo alma korkusu nedeniyle bilinçli olarak zayıf kalma çabaları
ile giden bir bozukluktur. Anoreksiya nervoza hastalarının zayıf kalmak
için kullandıkları yöntemlerden biri olan kusma hipokaleminin
en önemli sebeplerinden birisidir. Diüretik kullanımı ve diyare
hipokaleminin sık karşılaşılan diğer nedenleri arasındadır. Hipokalemi
kronik ve tedaviye dirençli ise yeme bozuklukları ve diğer metabolik
durumlar araştırılmalıdır. Gitelman sendromu hipokaleminin
nadir görülen sebeplerinden birisidir. Gitelman sendromu klinik
olarak hastalarda kusma ile giden ve hipokalemi, metabolik alkaloz,
hipokalsiüri, hipomagnezemi görülen distal tübüllerin genetik geçişli
bir hastalığıdır. Sıklıkla adolesan dönemde tanı koyulan, bazen ömür
boyu asemptomatik seyredebilen bir sendromdur. Kas zayıflığı, halsizlik,
yorgunluk, kramp veya karpopedal spazm gibi belirtiler görülür. Nadiren
tetani, rabdomiyoliz ve paralizi gibi ciddi belirtiler de görülebilir. Bu
yazıda fiziksel görünümü, vücut kitle indeksinin (VKİ) düşük olması,
sık sık kusmalarının olması ile anoreksiya nervoza tanısı almış; diğer
tıbbi patolojiler yeterince araştırılmamış olan bir Gitelman sendromu
vakası sunulmaktadır. Psikiyatrik bozuklukların tanısı konulmadan
önce, belirtiler ile ilişkili olabilecek tıbbi durumları dışlamak için tıbbi
değerlendirmeler yapılması önemlidir
 
Anahtar Kelimeler: Anoreksiya nervoza, hipokalemi, Gitelman sendromu