English
 
   
Eş Zamanlı İdiopatik Normal Basınçlı Hidrosefali ve Mani Olgusu: Etiyoloji mi? Eş Tanı mı?

Münevver TÜNEL, Soner ÇAKMAK, Lut TAMAM, Turgay DEMİR
2019; 30(4): 290-294
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Normal basınçlı hidrosefali (NBH) yürüme bozukluğu, demans ve inkontinanstan oluşan klasik triadın yanı sıra nadiren mani, depresyon veya psikoza benzer bir tablo ile de karşımıza çıkarak, psikiyatrik hastalıklarla karışabilmektedir. Normal basınçlı hidrosefalinin psikiyatrik bozukluklara eşlik ettiğiyle ilgili az sayıda olgu bildirilmiştir. Bu olguların çoğunluğunda NBH, depresyon veya psikotik belirtilerle ilişkilendirilmiştir. Mani belirtileri birkaç olguda bildirilmiş ve bu olguların ise daha önce bipolar tanısı almış olduğu veya eşik altı bipolar belirtileri gösterdiği belirtilmiştir. Bu yazıda yaşam öyküsünde psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan, sağlıklı bir olguda normal basınçlı hidrosefali tanısıyla birlikte ortaya çıkan geç başlangıçlı mani belirtileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Normal basınçlı hidrosefali, ventrikülomegali, geç başlangıç, ikincil mani