English
 
   
Alzheimer Hastalığında Olağan Durum Ağı Bağlantısallığı

Elif YILDIRIM, Ezgi SONCU BÜYÜKİŞCAN
2019; 30(4): 279-286
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Alzheimer hastalığı (AH) beyinde yapısal ve işlevsel değişimlermeydana getiren nörodejeneratif bir hastalıktır. Gelişen beyingörüntüleme yöntemleri sayesinde AH patolojisine eşlik eden yapısal veişlevsel bağlantılardaki bozulmalar gitgide daha görünür hale gelmiştir.AH’de dinlenim durumu bağlantısallığında, özellikle de olağandurum ağı (default mode network - DMN) olarak adlandırılan içselbağlantısallık ağında farklılaşmalar görülmektedir. Bu çalışmada DMNbağlantısallık bulgularının incelenmesi ve tartışılması amaçlanmıştır.Yöntem: İşlevsel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) çalışmalarındaen yaygın kullanılan 2 temel metodoloji (tohum temelli ve bağımsızbileşen analizi) temel alınarak alanda yapılan çalışmalar incelenmiştir.Bulgular: Çalışmalar genel olarak, DMN bağlantısallığının AH süreciboyunca ilerleyici bir şekilde bozulduğunu göstermektedir. DMNalt sistemlerinin AH’nin preklinik ve prodromal evrelerinde farklıbağlantısallık örüntüleri gösterdiği de belirtilmektedir. DMN’dekibozulmanın diğer bağlantısallık ağlarındaki farklılaşma ile ilişkiliolabileceğini öne süren kanıtlar da mevcuttur. Buna ek olarak, bulgularDMN’nin AH ile ilişkili nöropatoloji ve genetik risk faktörleri ile olanilişkisine de işaret etmektedir.Sonuç: AH’nin beyinde başta DMN olmak üzere diğer dinlenim durumuağlarında işlevsel bozulmalara yol açan yaygın bir diskonneksiyonsendromu olduğu öne sürülebilir. Buna ek olarak, preklinik vakalarda verisk taşıyan kişilerde de saptanabilen AH ile ilişkili işlevsel bağlantısallıkdeğişimleri AH için muhtemel bir biyo-belirteç olabilir.
Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, manyetik rezonans görüntüleme, fonksiyonel nörogörüntüleme