English
 
   
Cinsiyet Uyum Süreciyle İlgili Değerlendirmede Kromozom Analizi: Geriye Dönük Araştırma

Arda BAĞCAZ, O. Koray BODUROĞLU, Koray BAŞAR
2019; 30(3): 157-162
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Cinsiyetinden hoşnutsuzluk doğumda belirlenen cinsiyet ile
cinsiyet kimliğinin uyuşmaması nedeniyle yaşanılan sıkıntıdır. Bu
klinik durumda güncel tedavi yaklaşımı olan cinsiyet uyum süreciyle
ilgili uluslararası tıbbi kılavuzlarda rutin genetik değerlendirme
önerilmemektedir. Ülkemizde sağlık güvencesi desteğinin sağlanabilmesi
için genetik uzmanı değerlendirmesi kapsamında kromozom analizi
(karyotipleme) yapılabilmektedir. Ancak seçkisiz olarak kromozom
analizi yapılmasının değerlendirme sürecine katkısı bilinmemektedir.
Bu çalışmada cinsiyet uyum sürecine yönelik değerlendirmede yapılan
kromozom analizi sonuçları ve izleme etkisinin geriye dönük incelenmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem: Psikiyatri polikliniğinde cinsiyet uyum süreci için
değerlendirilen 281 kişinin kromozom analizi sonuçları geriye
dönük olarak gözden geçirilmiştir. Genetik Bölümü değerlendirmesi
tamamlanmış 217 kişinin kromozom analizi sonuçları ve izlem kayıtları
incelenmiştir.
Bulgular: İki yüz on üç (%98,2) kişinin kromozom analizinin doğumda
belirlenen cinsiyetle uyumlu olduğu, sadece doğduğunda belirlenen
cinsiyeti kadın olan 4 kişinin karyotiplerinde varyasyonlara rastlandığı,
bunlardan birine cinsiyet gelişim bozukluğu tanısı konulduğu
görülmüştür. Diğer olgularda analiz tanı veya klinik müdahalede
değişikliğe neden olmamıştır.
Sonuç: Cinsiyet uyum sürecine yönelik değerlendirmede kromozom
analizi ile nadiren klinik tanı ve yaklaşıma etkisi olabilecek bulgu
saptanması önceki araştırmaların sonuçları ile tutarlıdır. Bu bulgular
cinsiyet uyum süreciyle ilgili değerlendirmede kromozom analizinin
rutin uygulanmaması, yalnızca öykü, fizik muayene ve gerekli
görüntüleme tetkiklerinde cinsiyet gelişim bozukluğuna dair bulgular
saptandığında yapılması önerisini desteklemektedir.
 
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet uyum süreci, cinsiyetinden hoşnutsuzluk, karyotipleme