English
 
   
Cilt 24, Sayı 4, Kış 2013 TÜM MAKALELER
ÖNYAZI
Dr. Gökhan ÖZ
Bipolar Bozukluk Tanısı Olan ve Bipolar Bozukluk için Yüksek Riskli Ergenlerin Nöropsikolojik Özellikleri Makaleyi Göster
Dr. Melih NURİ KARAKURT, Dr. M. Z. Koray KARABEKİROĞLU, Dr. Murat YÜCE, Dr. Saliha BAYKAL, Dr. Ahmet ŞENSES
[Makaleyi Göster]     [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


İki Uçlu Bozuklukta İçselleştirilmiş Damgalanma: Klinik Özellikler, Yaşam Kalitesi ve Tedaviye Uyum ile İlişkisi Makaleyi Göster
Dr. Mehmet Fatih ÜSTÜNDAĞ, Dr. Sermin KESEBİR
[Makaleyi Göster]     [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Yetişkin Bağlanma Örüntüleri İle Psikopatoloji Belirtileri Arasındaki İlişkide Bilişsel Özelliklerin Aracı Rolü: Bilişsel Esneklik Makaleyi Göster
Psik. İhsan DAĞ, Psik. İ. Volkan GÜLÜM
[Makaleyi Göster]     [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


İnaktif Hepatit B Taşıyıcıları ve Kronik Hepatit B Hastalarının Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması Makaleyi Göster
Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR, Dr. Mustafa ÇELİK, Dr. Servet KÖLGELİER, Dr. Şua SÜMER, Dr. Selçuk AKSÖZ,, Dr. Lütfi Saltuk DEMİR, Dr. Ahmet Çağkan İNKAYA
[Makaleyi Göster]     [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Türkiye’de Psikiyatri Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler Makaleyi Göster
Leyla BAYSAN ARABACI, M. Olcay ÇAM
[Makaleyi Göster]     [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


İntihar Girişiminde Bulunan Olgulara Yönelik Acil Sağlık Çalışanlarının Tutumları Ölçeği’nin (İGYTÖ) Geliştirilmesi; Geçerlik ve Güvenilirlik Makaleyi Göster
Gülistan ER, Dr. Zeynep ŞİMŞEK, Dr. Ahmet Tamer AKER
[Makaleyi Göster]     [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel İşlevler Makaleyi Göster
Dr. Pınar Çetinay AYDIN, Dr. Demet GÜLEÇ ÖYEKÇİN
[Makaleyi Göster]     [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Paylaşılmış Ailesel Psikoz Kapsamında Bir “Bakım Verenin Yapay Bozukluğu” Olgusu Makaleyi Göster
Dr. Dilşad FOTO ÖZDEMİR, Dr. Bahar GÖKLER, Psik. Ş. Gülin EVİNÇ, Dr. Aysun BALSEVEN ODABAŞI
[Makaleyi Göster]     [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Konversiyon Bozukluğu Yanlış Tanısı Konan Psikotik Belirtilerin Olduğu Antifosfolipid Sendromu İlişkili Kore Gravidarum: Olgu Sunumu Makaleyi Göster
Dr. Tuba KUZ TEKŞUT, Dr. Halil ÖZCAN, Dr. Metin IŞIK, Dr. Fatih KARSLI
[Makaleyi Göster]     [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Editöre Mektup: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Sorununa Bir Yaklaşım: Sağlıklı ve Güvenli Ortamlarda Onurlu Çalışma Hakkı Makaleyi Göster
Doç. Dr. Nadi Bakırcı
[Makaleyi Göster]     [PDF]     [Yazara Mail]


Editöre Mektup: İntihar Nedenlerini Anlamak: Tek Kaynağımız Ruhsal Otopsiler Olmamalı Makaleyi Göster
Prof. Dr. Garry Walter, Prof. Dr. Saxby Pridmore
[Makaleyi Göster]     [PDF]     [Yazara Mail]


Editöre Mektup: Klaritromisin ve Klorfeniramin Kullanımı Sonrası Ortaya Çıkan Psikotik Belirtiler Makaleyi Göster
Uzm. Dr. Tolga Binbay
[Makaleyi Göster]     [PDF]     [Yazara Mail]