English
 
   
Cilt 30, Sayı 3, Güz 2019 TÜM MAKALELER
ÖNYAZI
Şahinde Özlem ERDEN AKİ
Deprem ya da Yangın Deneyimlemiş Kişilerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri ve Belirtilerin Yordayıcıları
Sinem CANKARDAŞ, Zeynep SOFUOĞLU
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Cinsiyet Uyum Süreciyle İlgili Değerlendirmede Kromozom Analizi: Geriye Dönük Araştırma
Arda BAĞCAZ, O. Koray BODUROĞLU, Koray BAŞAR
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Lityumun Kalsiyum ve Parathormon Düzeyi Üzerine Etkisi: Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırmalı Kesitsel Bir Çalışma
Özlem KUMAN TUNÇEL, Fisun AKDENİZ, Süha Süreyya ÖZBEK, Gülgün KAVUKÇU, Gökçen ÜNAL KOCABAŞ
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Alzheimer Tipi Demansta İç ve Dış Kaynaklı Dikkat: Konum Etkisi
Funda SALMAN, Banu CANGÖZ, Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Şizofreni Hastalarının İhtiyaçları ve Öngörülebilirliği
Abdullah Burak UYGUR, Ayşen ESEN DANACI
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Obsesif İnançlar Anketi: Kısa Formların Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Orçun YORULMAZ, Duygu GÜNGÖR, Ceren GÖKDAĞ
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Depresyonda Kendini Damgalama Ölçeği: Türkçe Formu, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Gülsüm Zuhal KAMIŞ, Şahinde Özlem ERDEN AKİ, Mevhibe İrem YILDIZ, Hacer DOĞAN VARAN, Anıl Barak DOLGUN
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Otizm Spektrum Bozukluğunda Bağırsak Mikrobiyotasının Rolü
Burcu ERSÖZ ALAN, Fulya GÜLERMAN
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Bipolar Depresyonda Üçlü Kronoterapi: Olgu Sunumu
Evnur KAHYACI KILIÇ, Okan ÇALIYURT
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]