English
 
   
İlgili Makaleler


Arama 50'den fazla sonuç buldu. Sadece en güncel 50 makale listeleniyor

Ebeveynlerin Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirliği2020; 31(4): 269-279
Gül DİKEÇ, Funda GÜMÜŞ, Abdullah ATLI
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda 10 Yıllık Kardiyovasküler Hastalık Riski2020; 31(4): 225-231
Bahri İNCE, Kürşat ALTINBAŞ
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Cinsel İşlev Bozukluğu Olan Çiftlerde Evlilik Uyumunda Kişilik Özellikleri Etkili mi? Cinsel Doyumun Aracı Etkisi2020; 31(4): 259-268
Cennet ŞAFAK ÖZTÜRK, Haluk ARKAR, Ceren GÖKDAĞ
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Babalarda Postpartum Depresyon ve İlişkili Risk Faktörleri: Sistematik Derleme2020; 31(4): 280-289
Bedia TARSUSLU, Gülgün DURAT, Sevin ALTINKAYNAK
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Kannabis Kullanan Olgularda Optik Koherens Tomografi Bulguları2020; 31(4): 239-243
Ali DAYİ, Özlem DAYİ, Emel KURT, Neşe YORGUNER
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Duloksetin Tedavisi ile İlişkili Galaktore ve Hiperprolaktinemi: Bir Olgu Sunumu2020; 31(4): 294-296
Hüseyin Murat ÖZKAN
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Aleksitimi, Ruminasyon ve Stresle Başa Çıkmanın Psöriyazis ile İlişkisi ve Psöriyazis Kliniğine Etkisi2020; 31(4): 252-258
Sevim BAYSAK, Fatma Arzu KILIÇ, Ebru KARAGÜN, Erkan BAYSAK
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Türkiye Örnekleminde Nöropeptit Y Geni (NPY) Promotor Polimorfizmleri ve Alkol Bağımlılığı Arasındaki İlişki2020; 31(4): 232-238
Hayriye AKEL BİLGİÇ, Şeref Can GÜREL, Yavuz AYHAN, Sevilay KARAHAN, İbrahim KARAKAYA, Melih BABAOĞLU, Nesrin DİLBAZ, Berna Diclenur ULUĞ, Başaran DEMİR, Çağatay KARAASLAN
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


ripofobi Anketi’nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması2020; 31(4): 244-251
Onur YILMAZ, Tezer KILIÇARSLAN, Rabia Kevser BOYRAZ, Büşra PARLAKKAYA, Erdem DEVECİ, Ahmet ÖZTÜRK
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Remisyonda Bipolar Bozuklukta Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Bağlanma Biçimleri ve Klinik Özelliklerin İlişkisi2020; 31(3): 174-184
Özge ŞEN, Eren YILDIZHAN
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Fekal Kontaminasyon ile Ortaya Çıkan Munchausen by Proxy Sendromu: Bir Olgu Sunumu2020; 31(3): 212-215
Ayşe ŞAHİN, Nazan DALGIÇ, Atilla TEKİN, Jülide KENAR, Bekir YÜKÇÜ
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Otizm Spektrum Bozukluklarında Melatonin ve Sirkadiyen Ritim2020; 31(3): 201-211
A. Selma YENEN, H. Tuna ÇAK
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının İnsanların Bakış İşaretine Spontan Olarak Odaklanmaları Bozuktur: Bir Göz İzleme Çalışması2020; 31(3): 168-173
Selim TÜMKAYA, Tahir YILDIZ, Tuğçe TOKER UĞURLU, Figen ÇULHA ATEŞÇİ
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Özgül Öğrenme Bozukluğu Olan Çocuklarda Serum Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BKNF) Düzeyi2020; 31(3): 185-191
Gülser ŞENSES DİNÇ, Esra ÇÖP, Zeynep GÖKER, Aylin ŞAHİN, Seda BEĞLİ, Özlem HEKİM, Filiz Meryem ALTAY, Atilla ÇİFCİ, Özden ÜNERİ
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Klozapinin Hipokampusta Proton Manyetik Rezonans Spektroskopi Bulguları Üzerine Etkisi2020; 31(3): 159-167
Elçin ÖZÇELİK EROĞLU, Aygün ERTUĞRUL, Kader Karlı OĞUZ, Sevilay KARAHAN, M. Kâzım YAZIC
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Marwit-Meuser Bakım Veren Yas Ölçeği Türkçe Kısa Formu’nun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi2020; 31(3): 192-200
Yağmur AR KARCI, A. Nuray KARANCI
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Opioid Kullanım BozukluğuTedavisinde Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Egzersizin Sitokin Düzeyleri ve Klinik Seyir Üzerine Etkileri2020; 31(3): 151-158
Pelin TAŞ DÜRMÜŞ, Mehmet Erdal VARDAR, Oktay KAYA, Pınar TAYFUR, Necdet SÜT, Selma Arzu VARDAR
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Otizm Benzeri Davranış ve Atipik Psikotik Belirtileri Olan Lujan-Fryns Sendromu Fenotipi: Olgu Sunumu2020; 31(3): 216-220
Bahadır GENİŞ, Ferit ŞAHİN, Behcet COŞAR
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Türkiye Psikiyatri Derneği Ulusal Psikiyatri Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Yayına Dönüşme Oranları2020; 31(2): 99-105
Aybeniz CİVAN KAHVE, Hasan KAYA, Gonca AŞUT, Nihan BÜYÜKLÜOĞLU, Atike Gül ÇAKIL
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Major Depresyon Bozukluğu Olan Hastalarda H-MRS Yöntemi ile Dorsolateral Prefrontal Korteks Nörokimyasal Metabolit Düzeyleri2020; 31(2): 75-83
İbrahim ŞENDUR, Nalan KALKAN OĞUZHANOĞLU, Gülfizar SÖZERİ VARMA
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Olan Bireylerde 2D:4D Parmak Uzunluğu Oranları2020; 31(2): 84-89
Tarık SAĞLAM, Hasan BAKAY, Mehmet Enes GÖKLER, Şenol TURAN
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Farklı Etki Mekanizmasına Sahip Antidepresanların Etkinlik, Bilişsel İşlevler ve Yan Etki Açısından Karşılaştırılması2020; 31(2): 90-98
Çiğdem ERDOĞAN, Hatice ÖZDEMİR REZAKİ, Orhan Murat KOÇAK, Şadiye Visal BUTURAK
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Kanlı Kusma ile Ortaya Çıkan Yapay Bozukluk/Bakım Verenin Yapay Bozukluğu: Olgu Sunumu2020; 31(2): 137-142
Dilşad FOTO ÖZDEMİR, Burak KARAKÖK, Songül YALÇIN
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Duygusal Yeme Ölçeği'nin Türkçe Çevirisinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması2020; 31(2): 122-130
Hülya ARSLANTAŞ, Ferhan DEREBOY, Rüveyda YÜKSEL, Seher İNALKAÇ
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


DSM-5 Tanı Ölçütlerine Göre Erken Çocukluk Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğunun Değerlendirilmesi2020; 31(2): 106-112
Duygu KABA, Ayla SOYKAN AYSEV
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Klozapin Kullanımına Bağlı Kilo Kaybı: Vaka Sunumu2020; 31(2): 143-145
Emre MUTLU, Elçin ÖZÇELİK EROĞLU, Yavuz AYHAN, A. Elif ANIL YAĞCIOĞLU, M. Kâzım YAZICI
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Bilişsel Bozukluk ve Hipomani Belirtileriyle Başvuran Bir Araknoid Kist Olgusu2020; 31(2): 131-136
Bahadır GENİŞ, Behcet COŞAR
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Klinik Bir Örneklemde İşlevsel Olmayan Bilişlere İlişkin Ölçeklerin Kısa Versiyonları: Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği ve Otomatik Düşünceler Ölçeği2020; 31(2): 113-121
Ceren GÖKDAĞ, Servet KAÇAR-BAŞARAN
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Travma Sonrası Büyüme: Gözden Geçirilmiş Son Model ile Kapsamlı Bir Değerlendirme2020; 31(1): 57-68
Pınar DURSUN, İbrahim SÖYLEMEZ
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Şizofrenide Yaşam Becerileri Eğitiminin İşlevselliğe Olan Etkisi: Seçkisiz Kontrollü Bir Çalışma2020; 31(1): 48-56
Hatice ABAOĞLU, Emre MUTLU, Sertaç AK, Esra AKI, A. Elif ANIL YAĞCIOĞLU
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Hakkında Psikiyatristlerin Etik Söylemleri: Nitel Bir Araştırma2020; 31(1): 31-40
Şükrü KELEŞ, Ayşe Gül YILMAZ-ÖZPOLAT, Neyyire Yasemin YALIM
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


İnternet Tabanlı Türkçe Obezite Davranışçı Terapi Programının Test Edilmesi: Bir Seçkisiz Çalışma2020; 31(1): 41-47
Cenan HEPDURGUN, Özgün ÖZALAY, Şebnem PIRILDAR, Gülbin RUDARLI NALÇAKAN, Lütfiye Füsun SAYGILI, Selda SEÇKİNER, Murat Osman ÜNALIR, Hayriye ELBİ
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Psikiyatri Kliniğinde Tanı Konulan Anoreksiya Nervoza Görünümlü Gitelman Sendromu2020; 31(1): 69-73
Gökçe KAVAK SİNANOĞLU, Memduha AYDIN
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Stroop Testi Çapa Formu’nun Geçerlik-Güvenirlik ve Norm Çalışması2020; 31(1): 9-21
Derya Durusu EMEK SAVAŞ, Deniz YERLİKAYA, Görsev G. YENER, Öget ÖKTEM TANÖR
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Anoreksiya Nervoza Tanısı Alan Ergenlerde Algılanan Duygu Dışavurumu ve Bağlanma Güvenliği2020; 31(1): 22-30
Kevser NALBANT, Bilge Merve KALAYCI, Devrim AKDEMİR
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Türkiye’de Psikiyatri Alanında 1981-2018 Yılları Arasında Yapılmış Uzmanlık Tezlerinin Değerlendirilmesi2020; 31(1): 1-8
Burcu Rahşan ERİM , Semih PETEKKAYA
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Eksiklik Sendromu Olan ve Olmayan Şizofrenide Aleksitimi, Depresyon ve Negatif Belirtiler Arasındaki İlişki2019; 30(4): 225-235
Leman İNANÇ, Ergün SEVİNÇ, Ümit Başar SEMİZ
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Eş Zamanlı İdiopatik Normal Basınçlı Hidrosefali ve Mani Olgusu: Etiyoloji mi? Eş Tanı mı?2019; 30(4): 290-294
Münevver TÜNEL, Soner ÇAKMAK, Lut TAMAM, Turgay DEMİR
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Psikotrop İlaç Kullanımı, Başka Tıbbi Hastalığı ve Psikiyatrik Eş Tanısı Olmayan Panik Bozukluğu Hastalarında 24 Saatlik Kalp Hızı Değişkenliğinin Değerlendirilmesi2019; 30(4): 236-244
Nermin GÜNDÜZ, Esma AKPINAR ASLAN, Fatma EREN, Hatice SODAN TURAN, Mustafa ÖZTÜRK, Ümit TURAL
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Şizofreni Hastalarında Antipsikotik Tedavinin Memantin ile Güçlendirilmesi: Bir Sistematik Gözden Geçirme ve Metaanaliz2019; 30(4): 253-259
Sefa VAYISOĞLU, Sevilay KARAHAN, A. Elif ANIL YAĞCIOĞLU
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Klozapinin Hızlı Döngülü Bipolar Afektif Bozuklukta Duygudurum Düzenleyicisi Olarak Rolü2019; 30(4): 268-271
Oğuzhan KILINÇEL, Şenay KILINÇEL, Cem GÜNDÜZ, Şengül CANGÜR, Cengiz AKKAYA
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Alzheimer Hastalığında Olağan Durum Ağı Bağlantısallığı2019; 30(4): 279-286
Elif YILDIRIM, Ezgi SONCU BÜYÜKİŞCAN
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerde Empati ve İlişkili Etmenler2019; 30(4): 260-267
Merve GÜNAY AY, Birim Günay KILIÇ
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Ciddi Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerde Olgu Yöneticiliği: 24 Aylık Uygulama Sonuçları2019; 30(4): 245-252
Aysel İNCEDERE, Mustafa YILDIZ
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Bipolar Spektrumu Tanı Ölçeği Türkçe Formu’nun Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması2019; 30(4): 272-278
Bahri İNCE, Alparslan CANSIZ, Sevinç ULUSOY, Kasım Fatih YAVUZ, Erhan KURT, Kürşat ALTINBAŞ
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Duloksetine Bağlı Hiponatremi2019; 30(4): 287-289
Ebru ŞAHAN, Fatma Büşra PARLAKKAYA YILDIZ
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Cinsiyet Uyum Süreciyle İlgili Değerlendirmede Kromozom Analizi: Geriye Dönük Araştırma2019; 30(3): 157-162
Arda BAĞCAZ, O. Koray BODUROĞLU, Koray BAŞAR
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Alzheimer Tipi Demansta İç ve Dış Kaynaklı Dikkat: Konum Etkisi2019; 30(3): 172-179
Funda SALMAN, Banu CANGÖZ, Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Otizm Spektrum Bozukluğunda Bağırsak Mikrobiyotasının Rolü2019; 30(3): 210-219
Burcu ERSÖZ ALAN, Fulya GÜLERMAN
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]


Lityumun Kalsiyum ve Parathormon Düzeyi Üzerine Etkisi: Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırmalı Kesitsel Bir Çalışma2019; 30(3): 163-171
Özlem KUMAN TUNÇEL, Fisun AKDENİZ, Süha Süreyya ÖZBEK, Gülgün KAVUKÇU, Gökçen ÜNAL KOCABAŞ
    [Özet]    [Summary]    [PDF]    [Yazara Mail]